Welcome To Mahabeej | Mahabeej
Welcome to Maharashtra State Seeds Corporation Ltd
Locations

Krishi Nagar, Akola, Maharashtra, India

List of MDs

List of MDs

MAHARTASHTRA STATE SEEDS CORPORATION LTD.
 
"Details of tenures of Managing Director in MSSCL since the date of establishment that is 28/04/1976"
Sr.No. Name of Managing Director Tenures of Managing Director of MSSCL
From To
1 SHRI. T. BALARAMAN 26.07.1976 16.06.1978
2 SHRI V.RANGANATHAN 17.06.1978 30.09.1980
3 SHRI V.S.DHUMAL 10.10.1980 09.11.1984
4 SHRI SUBODH KUMAR 10.11.1984 10.08.1986
5 SHRI J.P.DANGE 10.11.1986 19.06.1988
6 SHRI RAHUL ASTHANA 20.06.1988 05.09.1989
7 SHRI AJIT KUMAR JAIN 06.09.1989 22.07.1991
8 SHRI SANJAY UBALE 26.07.1991 06.06.1994
9 SHRI BIJAY KUMAR 06.06.1994 30.06.1996
10 SHRI BALDEV SINGH 06.07.1996 22.04.1998
11 DR.PRADEEP VYAS 10.05.1998 08.07.2002
12 DR.MAHESH SHUKLA 08.07.2002 07.08.2002
13 SHRI ASHWINI KUMAR 01.08.2002 26.08.2004
14 SHRI ANOOP KUMAR 26.05.2004 18.08.2006
15 SHRI SAURABH VIJAY 18.08.2006 23.06.2010
16 SHRI PARIMAL SINGH 24.06.2010 31.12.2011
17 SHRI D.R.BANSOD 01.01.2012 22.07.2013
18 SHRI S.D.WANKHEDE 22.07.2013 31.08.2014
19 SHRI D.S.RAJURKAR 01.09.2014 16.01.2015
20 SHRI ARUN B.UNHALE 17.01.2015 10.05.2016
21 SHRI R. V. GAME 06.06.2016 02.05.2017
22 SHRI OM PRAKASH BAKORIYA 02.05.2017 29.05.2017
23 SHRI OMPRAKASH N. DESHMUKH 29.05.2017 30.11.2018
24 SHRI ANIL BHANDARI 01.12.2018 08.12.2020
25 SHRI G SREEKANTH 17.02.2021 07.04.2021
26 SHRI RAHUL ASHOK REKHAWAR 08.04.2021 04.10.2021
27 SHRI RUCEHSH JAIVANSHI 04.10.2021 27.07.2022
28 SHRI SACHIN KALANTRE 16/12/2022 Till Date